Академічний декан

Академічний декан:
Вiталiй Маряш
Місцезнаходження:
2 поверх, офіс 204
Електронна пошта:
vitalii.mariash@ktsonline.org
Телефон:
+38 (044) 563-30-49
Години роботи:
понеділок – п’ятниця, з 09:30 до 17:30

Адміністратор освітніх процесів

Адміністратор освітніх процесів:
Вікторія Кривич
Місцезнаходження:
2 поверх, офіс 204
Електронна пошта:
registrar@ktsonline.org
Телефон:
+38 (068) 702 05 67 (+Telegram)
Години роботи:
Понеділок – п’ятниця, з 09:00 до 14:00
 


Форми та процедури

Академічна відпустка

Студент має право на академічну відпустку строком від одного до двох років. В особливих випадках (вагітність, догляд за дитиною до досягнення нею трьох років, хвороба, що потребує тривалого відновлення) строк академічної відпустки може тривати до 3 років. Студент може звернутися про надання відпустки тільки після успішного завершення першого року навчання. Порядок отримання академічної відпустки та поновлення на навчання:

 

 1. Студент повинен написати заяву про надання академічної відпустки та надати її до академічного офісу.
 2. Заява має бути підписана директором програми, студентським деканом, бухгалтером та бібліотекарем. Студент до цього має виконати усі свої академічні та інші зобов’язання, а також поверне усі книжки (або інші ресурси) до бібліотеки.
 3. Для поновлення на навчання після завершення академічної відпустки (або раніше) студент повинен зв’язатися з академічним офісом для реєстрації на курси.

Академічний офіс має право надати дозвіл на академічну відпустку або відмовити в наданні її. Заява студента зберігається як в особовій справі, так і в електронній системі академічного офісу.

Студент вважається таким, що перебуває в академічній відпустці, лише після того, як він надав до академічного офісу письмову заяву з усіма необхідними підписами. Якщо студент відсутній на навчальних заняттях протягом двох семестрів без оформлення академічної відпустки, він відраховується із семінарії.

Під час академічної відпустки студент втрачає усі права та привілеї, які семінарія надає своїм студентам (прослуховування курсів, користування бібліотекою, електронними ресурсами ЄААА та навчальним центром Moodle). Під час відпустки студент може зробити запит на перехід на іншу програму навчання і/або спеціалізацію. Для повернення після академічної відпустки студент зобов’язаний подати заяву про поновлення на навчання.

Зміна програми і/або спеціалізації

Якщо студент бажає збільшити чи зменшити навантаження, він може змінити програму (вибираючи між академічним навантаження програм бакалавра гуманітарних наук, бакалавра богослов'я і молодшого бакалавра). Спочатку студент обговорює це питання з директором програми і пастором своєї церкви. Наступний крок – заповнити та підписати у пастора церкви та директора програми форму зміни програми та надати її реєстратору семінарії.

Якщо студент бажає змінити спеціалізацію, вибираючи між програмами навчання (біблійні науки, благовістя та заснування церков,  всесвітнє місіонерство, пасторське керівництво, пасторсько-капеланське керівництво,  молодіжне та підліткове служіння, християнська освіта і церковне служіння), він спочатку повинен обговорити це питання з директорами двох спеціалізацій (теперішньої та тої, на яку бажає перевестися) і пастором своєї церкви. Наступний крок – заповнити та підписати у пастора церкви та директорів обох програм форму зміни програми та надати її реєстратору семінарії.

Академічний випробувальний термін

Якщо середній бал студента базової програми навчання нижчий за 2.0 (за чотирибальною шкалою), такий студент перебуває на академічному випробувальному терміні строком три семестри для підвищення свого середнього балу до рівня, вищого за 2.0 бали.

 

Якщо середній бал буде залишатися нижчим за 2.0 бали протягом двох семестрів без будь-якого покращення, від студента вимагатиметься зменшити своє академічне навантаження (брати тільки один предмет (курс) на кожній сесії) в семестр.

Якщо після трьох семестрів середній бал залишиться меншим за 2.0. бали, студент буде відрахованим. Студентам на випробувальному терміні заборонено проходити навчальні курси вільними слухачами.

Реєстрація на курс

Всі студенти базових програм, а також магістерських програм MABC і MAYM повинні зареєструватися на кожну сесію, заповнивши онлайн-форму реєстрації, яка доступна на сайті семінарії. Реєстрація на курс є підтвердженням наміру студента приїхати на сесію. Якщо студент реєструється пізно, він може бути не допущеним до курсу, може пропустити важливі досесійні завдання (що суттєво може знизити оцінку за курс) або приїзд викладача буде скасовано через недостатню кількість зареєстрованих на курс студентів. Якщо студент не може проходити курс, на який він зареєструвався, він повинен повідомити про це реєстратора (телефоном, електронною поштою або використовуючи реєстраційну форму) до початку лекцій для скасування реєстрації. Студент відповідальний за планування та реєстрацію на пропущені курси.

Відмова від курсу

Студенти семінарії можуть відмовитися від проходження курсу протягом перших двадцяти годин. В такому разі в додатоку до диплому (транскрипт) не робляться ніякі записи. Якщо студент відмовляється від курсу після перших двадцяти годин з будь-якої причини, курс вважається незавершеним (з незадовільною оцінкою).

Зарахування кредитів з іншого навчального закладу

Із всієї кількості кредитів, зароблених студентом в іншому вищому навчальному закладі, може бути зараховано не більше половини кредитів програми КБС. Оцінка з курсу повинна бути не нижче 2.0. балів за 4-бальною системою оцінювання. Кількість курсів, з яких можна перенести кредити для програми КБС: для бакалаврів гуманітарних наук – 7 загальноосвітніх курсів, 11 загальних курсів і 5 курсів зі спеціалізації; для бакалаврів богослов'я – 11 загальних курсів і 5 курсів зі спеціалізації; для молодших спеціалістів – 5 загальних курсів і 3 курси зі спеціалізації. Якщо християнський вуз не дотримується стандартів ЄААА, тоді студенту необхідно зробити запит в академічний офіс попереднього вузу про надання академічної довідки про навчальне навантаження з переліком курсів, кількістю годин та оцінками. Якщо навчальне навантаження з попереднього місця навчання не можливо визначити, перенос кредитів до КБС здійснити не можливо. Для переносу кредитів студенту необхідно заповнити форму і надати її до академічного офісу семінарії.


Академічна чесність

Академічна чесність

Бог є правда, і Він явив правду через Своє Слово, Свого Сина і через Святого Духа. Як Божим дітям, нам належить бути правдивими та стерегтися нечесних вчинків. КБС є співдружністю віруючих, посвячених слідуванню за Ісусом Христом. Це значить, що ми покликані до правдивості в усіх сферах нашого життя. Високі стандарти академічної чесності очікуються як від співробітників семінарії, так і від студентів. Викладачі повинні бути чесними в своїх письмових роботах, дослідженнях, доробках та лекціях. Студенти повинні бути чесними під час виконання своїх завдань, оскільки саме Писання попереджає нас про те, що ми понесемо власний тягар (Гал. 6:5). В КБС вважається порушенням академічної чесності ділитися домашнім завданням, допомагати однокурснику під час екзамену чи дозволяти комусь списувати в себе під час екзамену.

В той же час КБС є співдружністю викладачів на студентів, яка заохочує до співпраці та колективних досліджень як потенційно вищого та глибшого рівня підготовки служителів. Тому багато завдань як під час лекцій, так і після них вимагають від студентів співпраці між собою в дусі Писання, яке закликає носити тягарі один одного (Гал. 6:2).

Надання роботи, яка не є виконаною самостійно, є виявом нечесності та заборонено в КБС, в результаті чого буде застосоване дисциплінарне зауваження.

Приклади академічної нечесності:

 • Списування роботи іншого студента, домашнього завдання чи відповіді тесту.
 • Дозвіл іншому студенту списувати свою роботу на екзамені чи при виконанні домашнього завдання.
 • Використання конспектів чи інших матеріалів, заборонених на екзамені, на тесті чи при виконанні домашнього завдання.
 • Ознайомлення з екзаменаційними завданнями до того моменту, як почався екзамен.
 • Здача однієї роботи більше, ніж на одному курсі (без дозволу викладача).

Плагіат

Плагіат – це надання роботи іншого автора чи її частини, як своєї власної. Може бути в різних формах, наприклад:

 • Цитування джерела без використання відповідного оформлення чи без вказівки на джерело.
 • Парафраз джерела без посилання на джерело.
 • Використання ідей чи аргументів без посилання на автора.
 • Здача роботи, написаної повністю або частково іншою особою.
 • Здача роботи, взятої з Інтернету.
 • Здача роботи, яка була виконана для іншого курсу (навчального предмету).

До студентів, які використали плагіат під час навчання, можуть застосовуватися такі дисциплінарні заходи: зниження оцінки за завдання, відхилення роботи, незарахування курсу (курс потрібно буде пройти повторно) або відрахування із семінарії в залежності від кількості плагіату в роботі. При розгляді питання дисциплінарних заходів братимуть участь директор програми (для курсів зі спеціалізації) чи академічний декан (для загальних курсів). Професор не може прийняти рішення одноосібно. В особовій справі студента робиться запис про вчинення плагіату.


Визнання диплому

Для державного визнання документа про вищу духовну освіту до МОН у зброшурованому вигляді (потрібно використовувати картонну папку-швидкозшивач без зав’язок, у іншому вигляді документи не приймаються) подаються наступні документи:

 1. заява власника документа про вищу духовну освіту встановленого МОН зразка (із зазначенням адреси та контактного телефону);
 2. клопотання релігійного центру (управління). Щоб отримати таке клопотання, потрібно звернутися до Реєстратора в Академічний офіс.
 3. засвідчені в установленому порядку:
  • копія документа про вищу духовну освіту, виданого до набрання чинності Законом України “Про вищу освіту”; (копію засвідчує навчальний заклад, який видав документ, або нотаріус)
  • копія додатка до документа про вищу духовну освіту або іншого документа, що містить інформацію про освітній рівень, кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої програми. Щоб отримати копію додатку до диплому, потрібно звернутися до Адміністратора освітніх процесів в Академічний офіс;
  • копія першої сторінки паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу власника документа про вищу духовну освіту (засвідчується власником документа);
  • копія документа про зміну імені власника документа про вищу духовну освіту (за наявності) (засвідчується власником документа);
  • копія документа про повну середню освіту, засвідчена нотаріально;
  • копія документа про реєстрацію статуту (положення) відповідного духовного навчального закладу відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (за наявності)
 4. копії зазначених у підпунктах 1—3 цього пункту документів та їх переклад на українську мову у разі видання таких документів іноземними вищими духовними навчальними закладами (засвідчується нотаріусом);
 5. документ банківської установи про оплату адміністративної послуги з державного визнання документів про вищу духовну освіту.

Плата за адміністративну послугу з державного визнання документів про вищу духовну освіту вноситься на рахунки територіального органу Державного казначейства. Код відомчої організації – 16 (Міністерство освіти і науки України), Код бюджетної класифікації за доходами – 22012500 (Плата за надання інших адміністративних послуг).

Для здійснення платежу необхідно попередньо зайти на сайт Держаної казначейської служби України: вибрати відповідну область чи м. Київ, далі на сайті відповідного територіального управління Казначейства зайти у розділ "Реквізити рахунків" і вибрати "Реквізити рахунків для обліку доходів (місцевий бюджет)". У файлі, що відкриється, вибрати рахунок місцевого територіального підрозділу Казначейства, відповідно до місця, де буде здійснюватися платіж, і МФО.

Вищевказані документи подаються (надсилаються) до Міністерства освіти і науки України (пр-т Перемоги, 10, м. Київ, 01135) Напис про засвідчення документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціал імені) і прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис».

Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою із зазначенням на ній найменування відповідної установи (без зображення герба) або печаткою структурного підрозділу (служби діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) установи.

Завантажити форму заяви.