Adress:
Kyiv Theological Seminary
75 Gorlivska St.
Kyiv, UKRAINE
02175
info@ktsonline.org
 Phones:
+38 (044) 563-3049 - Registrar Viktoriia Kryvych
+38 (044) 563-1428 - Secretary Nadezhda Golovko

 

 Getting to KTS